Hội nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác PCCC cho chủ đầu tư, các cơ sở doanh nghiệp

167 lượt xem

Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC cho chủ đầu tư, các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn. Theo công điện số : 220/CĐ – TTG Ngày 05/4/2023 của Thủ Tướng Chính Phủ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN