Kinh nghiệm trong việc thiết kế và thi công hệ thống PCCC trạm biến áp

25 lượt xem

Trước tiên để đảm bảo việc thiết kế và xin phép thẩm duyệt công trình hệ thống pccc trạm biến áp. Chúng ta cân phân loại trạm biến áp – để biết được trạm biến áp của chúng ta có nằm trong hãng mục thiết kế và thẩm duyệt pccc hay không.

Phân loại công trình PCCC biến áp, trạm biến thế

  • Trạm ha áp: Là những trạm biến áp có điện áp nhỏ hơn thường là 0,4kV và 0,2kV.
  • Trung áp: Gồm các trạm biến áp có điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV và 35kV.
  • Cao áp: Trạm biến áp có điện áp 66kV, 110kV, 220kV và 500kV.

Phân loại công trình PCCC biến áp, trạm biến thế

Theo cách phân loại trên – kết hợp đối chiếu với các quy định về pccc&cnch. Chúng ta sẽ biết dược rằng loại trạm biến áp nào nằm trong diện phải thẩm duyệt, nghiệm thu pccc. Trong đó loại trạm cao áp và Siêu cao áp chắc chắn nằm trong hãng mục công trình thuộc diện phải thiết kế chi tiết hệ thống, Thẩm duyệt và nghiệm thu pccc.

Thiết kế hệ thống PCCC Trạm biến áp

Thiết kế, thẩm duyệt pccc cho trạm biến áp đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ một loạt các căn cứ pháp lý và tiêu chuẩn.

  •  Căn cứ pháp lý:
  • Luật pccc:
  • Nghị định số 35/2003/ND-CP. Theo phụ lục 02: Nhà máy điện có công suất từ 100.000KW. Nhà máy thủy điện có công suất từ 20.000kw trở lên. Trạm biến áp có điện áp từ 20kv trở lên, phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về pccc  trước khi đưa vào hoạt động…
  • Nghị định số 46/2012/ND-CP:  Nhà máy điện có công suất từ 20 MW trở lên. Trạm biến áp từ 110 kV trở lên- Buộc phải thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chưa cháy trước khi đưa vào sủa dụng.
  • Nghị định số 79/2014/ND-CP: Nhà máy điện hạt nhân. Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100 MW trở lên. Nhà máy thủy điện có công suất từ 20 MW trở lên. Trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên- Phải thông báo với cơ quan quản lý pccc trước khi đưa vào sử dụng (Phụ lục IV).

Các thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện. Về cách thực hiện công tác quản lý, công tác quản lý hồ sơ, quản lý cơ sở… Thông tư số: 04/2004/TT-BCA, Thông tư số: 11/2012/TT-BCA. Thông tư số:6/2014/TT-BCA.

Thiết kế, thẩm duyệt pccc cho trạm biến áp đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ một loạt các căn cứ pháp lý và tiêu chuẩn.

Căn cứ các bộ tiêu chuẩn:

  • Để đảm bảo thiết kế công trạm biến áp được thẩm duyệt trước tiên công trình phải thiết kế theo các tiêu chuẩn về thiết kế điện như TCXD 27:1991. Tiêu chuẩn:TCVN3715:82…, áp dụng các quy chuẩn về thiết kế hệ thông điện như QCVN: 2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. Ngoài ra chúng ta co thể tham khảo thêm một số tiêu chuẩn nước ngoài về thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp.
  • Trên cơ sở bản thiết kế về kiến trúc và bố trí lắp đặt thiết bị của trạm biến áp. Chúng ta căn cứ vào các bộ tiêu chuẩn về an toàn pccc để thiết kế thẩm duyệt về pccc như: TCVN 2622 – 1995; TCVN 3254 – 1989.  TCVN 6484: chống sét cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.

TCVN 3890 – 2009: Phương tiện phòng cháy & chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. TCVN 7336 – 2003: PCCC hệ thống PCCC – yêu cầu lắp đặt;

TCVN 5738 – 2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật… Ngoài ra chúng ta áp dụng các tiêu chuẩn của nước ngoài như tiêu chuẩn UL, FM, NFPA 520. Việc áp dụng các quy chẩn quốc gia về PCCC trong thiết kế an toàn pccc. Giúp chúng ta có cơ sở để thi công các công sát với thực tế!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN